Heleen van Londen en Marjo Schlaman

Afdeling: ACASA
Opleiding: BA Archeologie
Cursus: Archaeology and Society
September 2018 – Juni 2019
Werkvorm: Flipping the Classroom – Tool: Articulate Storyline

Het vak Archaeology and Society legt een basis voor een kritische beoordeling van de rol van archeologie in de hedendaagse maatschappij. In deze cursus wordt besproken hoe archeologische vragen en onderzoeksstrategieën worden beïnvloed door moderne ideologische, politieke en ethische kwesties. De wens bestond om de reeds bestaande zes webklassen te moderniseren en aan te passen en de kennis uit de webklassen te verdiepen tijdens de face-to-face bijeenkomsten. Bij dit project is daarom gebruik gemaakt van:

  • Flipping the Classroom. Na het individueel doorlopen van de webklas van ieder thema (er waren vier thema’s) werd tijdens een contactmoment discussie gevoerd naar aanleiding van de webklas. Studenten schreven naar aanleiding van de discussie tevens een reflectie over wat hen opviel aan de webklas, in positieve of in negatieve zin. De webklassen werden ontwikkeld met behulp van het programma Articulate Storyline.
Resultaten

De nieuwe werkvormen leidden ertoe dat studenten actief bezig waren met de stof. Studenten gaven aan de webklassen nuttig te vinden en te waarderen, met name om de voorbeelden die de webklassen hen bood. Tijdens de contactmomenten na iedere webklas werd een verdieping van het vak bereikt omdat deze in relatie stond tot de webklassen en werden gebruikt voor reflectie, analyse, discussie en uitwisseling met betrekking tot de onderwerpen.

Meer informatie

Foto’s: Heleen van Londen en Marjo Schlaman

Foto achtergrond tegel: Jacob Campbell – www.unsplash.com

Zelf aan de slag?

Neem contact op met ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl

Webklassen bij Archaeology and Society

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *