Dat is niet hetzelfde. Met blended learning worden onderwijsactiviteiten bedoeld die een systematische en betekenisvolle combinatie van face-to-face-interacties (offline) met online interacties zijn tussen studenten, docenten en onderwijsbronnen. Blended learning wordt ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren vanuit een sterk onderwijskundig perspectief.

Blended Learning impliceert doorgaans een combinatie van online en face-to-face werkvormen en instructiestrategieën, terwijl bij online leren (ook wel eLearning genoemd) geen face-to-face contact voorkomt.

Activerend leren gaat o.a. over (de variatie in) werkvormen die aan studenten worden aangeboden en die van studenten een actieve bijdrage vragen aan het leerproces en hen aanzetten tot kritisch denken. Door studenten binnen een module meteen actief bij het leerproces te betrekken, bijvoorbeeld door tussentoetsen en andere actieve onderwijsvormen, wordt voorkomen dat studenten zich pas actief op de lesstof gaan richten aan het eind van een module, als zij tentamen moeten doen.

Je hebt geen high-tech lokaal nodig om met Blended Learning aan de slag te gaan. Blended learning gaat hand in hand met activerende werkvormen en daarvoor zijn talloze offline mogelijkheden voor te bedenken.

In grote introductieklassen kunnen vormen van Blended Learning en activerende werkvormen studenten ondersteunen. Studenten kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan online oefeningen, online quizzen en andere activiteiten die frequentere feedback mogelijk maken. Zo kan je kleinschaligheid creëren in grote groepen studenten.

In colleges met kleinere groepen (en vaak op hoger niveau) kan de wisselwerking tussen Blended Learning en activerende werkvormen juist sterk tot uiting komen. De online interacties tussen studenten (en studenten en docenten) worden verbeterd door persoonlijke interacties in het klaslokaal.

Je kunt starten met het gebruik van activerende werkvormen tijdens de colleges zoals discussies en korte schrijfopdrachten of online door de inzet van verschillende systemen, zoals Canvas, FeedbackFruits of een online asynchroon discussieforum. Meer voorbeelden zijn te vinden in het overzicht van onderwijstools. Wat meer tijd kost is het ontwikkelen van kennisclips of het produceren van webcolleges, maar deze vormen van blended learning bieden tijdens de contacturen meer tijd voor interactie met de student. Bekijk voor voorbeelden de infosheets. Er zijn heel veel vormen van blended learning mogelijk, dus wie weet ben je zelf al ook al aan het “blenden”!

Er is veel literatuur beschikbaar waaruit blijkt dat verschillende vormen van Blended Learning een positief effect hebben op de leerprestaties van studenten. Kijk bijvoorbeeld eens hier: https://blendedtoolkit.wisc.edu/cals/blended-learning-bibliography/

Nee. Hoe meer expertise je hebt, hoe meer mogelijkheden jij je kan voorstellen. Maar je kunt alle ondersteuning krijgen die je wilt, zowel op inhoudelijk als technisch en didactisch gebied. Neem gewoon even contact met ons op.

Ja. Team ICTO biedt een Blended Learning training aan waarin je (offline) aan de slag gaat met de structuur van je cursus. Deze training heet ook wel de ABC-workshop en kan op maat worden aangeboden bij jouw afdeling of (programma)team. Neem daarvoor contact met ons op. Meer info hier: http://cilt.uva.nl/content/nieuws/2018/3/vak-in-de-blender.html