De UvA heeft kwaliteit van onderwijs hoog in het vaandel staan en is van mening dat ook blended learning hieraan kan bijdragen. In opdracht van de rector heeft de universitaire stuurgroep van het Centre for Innovation in Learning and Teaching (CILT) een plan van aanpak geschreven waarin zij aangeeft hoe blended learning kan bijdragen aan aantrekkelijk en succesvol onderwijs. Onderdeel van dat plan van aanpak is het schrijven van een strategie blended learning per faculteit. In een dergelijk document kan elke faculteit beschrijven op welke wijze blended learning bij zou moeten dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

In de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) hebben de decaan en de onderwijsdirecteuren van het College of Humanities (COH) en de Graduate School of Humanities (GSH) hun visie, ambities en plan van aanpak verwoord in een facultaire strategie. Zij hebben hierbij input gevraagd en inhoudelijk afstemming gezocht met de facultaire studentenraad (FSR) en de leden van de facultaire werkgroep blended learning. Daarnaast heeft het team ICT in het onderwijs van FGw input geleverd. De hieruit voortgekomen strategie wordt momenteel uitgevoerd door het projectteam activerende werkvormen en Blended Learning.


Download hier de facultaire strategie: