Voor het herontwerpen van onderwijs werken docenten aan de UvA met een methode die is ontwikkeld door University College London en aangepast is aan Amsterdamse context; het ABC Learning Design. Dit model is gestoeld op enkele belangrijke kernwaarden uit de UvA onderwijsvisie, zoals het activeren van studenten en onderzoeksintensief onderwijs. Door op systematische wijze samen met collega’s een (reeks) vak(ken) vorm te geven komen deze kernwaarden en de onderwijsprincipes die voor de opleiding van belang zijn optimaal tot hun recht.

Wil je aan de slag met het herontwerpen van je onderwijs?

Training Blended Learning (ABC-workshop)

In deze twee uur durende training werk je aan een (her)ontwerp van je cursus en krijg je concrete suggesties voor de inzet van online tools die bij jouw wensen en ontwerp passen. Hierdoor krijg je inzicht in de mogelijkheden om Blended Learning in te zetten binnen jouw onderwijs. De training is offline en heeft een praktische insteek. Je hebt alleen een vak nodig die je wilt (her)ontwerpen. De training werkt het best als je het doorloopt met je programmateam. Een toevoeging zou zijn om ook een student mee te nemen die het vak ooit gevolgd heeft, of nog gaat volgen. Zo kun je ook inzichten opdoen vanuit studentperspectief. Het materiaal dat wordt gebruik bij deze training is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

De training is beschikbaar op aanvraag en kan worden aangepast aan de wensen van de deelnemers. Neem daarvoor contact op met ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl.

Meer info over de training vind je hier.

Zelf aan de slag

Wil je zelf (met je collega’s) aan de slag met een herontwerp van je onderwijs via ABC Learning Design, dan kun je dit doen door de volgende stappen te volgen.

  1. Formuleer in maximaal 140 tekens (de lengte van een ‘tweet’) een omschrijving van de module. Zorg dat hier het belangrijkste leerdoel en het unieke karakter van het vak naar voren komt.
  2. Bepaal met behulp van het spinnenwebdiagram (download) in welke mate leeractiviteiten een rol spelen in het beoogde ontwerp.
  3. Bepaal de mate van Blended Learning in het beoogde ontwerp.
  4. Maak een ‘story board’ (download) van de module(s) met behulp van de leeractiviteitenkaartjes (download) en bepaal welke leeractiviteiten plaats gaan vinden en wanneer. Dit kun je ook online doen.
  5. Draai de leeractiviteitenkaartjes om en bepaal in gedetailleerdere mate welke leeractiviteiten studenten gaan uitvoeren. Bepaal daarbij of de studenten de activiteit online of offline uitvoeren.
  6. Bepaal welke formatieve en summatieve toetsen plaatsvinden.
  7. Controleer aan de hand van het spinnenwebdiagram of de beoogde leeractiviteiten voldoende in het story board zijn terecht gekomen.
  8. Deel het concept-ontwerp met collega’s en pas het ontwerp indien nodig aan.

Kijk voor meer informatie over de methode en het bijbehorende materiaal op de website van UCL over het ABC Learning Design.

Meer informatie

Adviesgesprek

Zou je graag willen sparren over een nieuw onderwijsontwerp of heb je andere vragen waar je een gesprek voor wilt inplannen? Dan kun je voor advies terecht bij ICTO FGw. Vraag een adviesgesprek aan.