Doe een projectaanvraag

In het kader van de facultaire strategie Activerende Werkvormen en Blended Learning is er de mogelijkheid projectaanvragen in te dienen met als doel de inzet van activerende en blended werkvormen. Hierbij kan extra ondersteuning worden aangevraagd in de vorm van het tijdelijk aanstellen van student-assistenten en uitgaven die worden gedaan met het oog op de aanschaf van software en/of materialen.

Geïnteresseerd? Ga naar het aanvraagformulier.

Extra hulp nodig?


Beoordelingscriteria

De projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • De ‘blend’: In het project wordt gezocht naar een optimale combinatie van face-to-face onderwijs en online werkvormen.
  • Onderwijskundige relevantie: De beoogde uitkomsten van het project leveren een bijdrage aan het leerproces van studenten. Daarnaast past het project binnen de facultaire uitgangspunten van blended learning.
  • Duurzaamheid: De uitkomsten van het project kunnen gecontinueerd worden na stopzetting van de financiering.
  • Disseminatie. De uitkomsten van het project worden gedeeld met en verspreid onder collega’s en andere geïnteresseerden, waardoor de innovatie buiten de grenzen van het project treedt.