Met de inzet van digitale toetsen worden niet alleen inkt en papier bespaard, maar kan ook (nakijk)tijd worden gewonnen. Daarnaast sluit digitaal toetsen aan bij onderwijs op maat. Toetsresultaten geven een snelle indicatie van het kunnen van studenten en voorzien hen direct van gerichte feedback. Ook kun je de kwaliteit van toetsen eenvoudig verbeteren. Digitaal toetsen biedt bovendien een aantal nieuwe mogelijkheden, zoals het gebruik van multimedia (afbeeldingen, audio- en videobestanden).

Docenten geven ook aan verschillende kansen en mogelijkheden te zien van digitaal toetsen. Zo zijn zij van mening dat een digitale, formatieve toets snel meer inzicht kan bieden in de vorderingen van de student. Hierdoor kan de docent op tijd de stof herhalen, kennis van studenten bijstellen en eventueel nieuwe stof aanbieden. Ook wordt het digitale nakijken handiger bevonden; getypte antwoorden lezen over het algemeen veel prettiger dan handgeschreven teksten. Ten slotte zien docenten ook mogelijkheden in de brede inzetbaarheid van een digitale toetsbank.

Zelf ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden van digitaal toetsen? Neem contact op door een mail te sturen naar digitoets-fgw@uva.nl.


Digitaal (formatief) toetsen biedt een docent meer inzicht in de vorderingen van de student. Hierdoor kan de docent op tijd de stof herhalen, kennis van studenten bijstellen en eventueel nieuwe stof aanbieden

drs. Elisabetta Materassi


 

Ik vind het digitale nakijken handiger, ook bij de open vragen. Het was even wennen, maar getypte antwoorden lezen echt veel prettiger dan handgeschreven teksten

prof. dr. Emily Hemelrijk


 

Wat er nu is [aan digitaal toetsmateriaal], werkt en kan ook zeker de komende jaren op verschillende manieren bij verschillende vakken worden ingezet

drs. Tanja Bouwman