De Learning Community Digitaal Toetsen is een digitale omgeving in Canvas die de belangrijkste informatie bevat die nodig is om als docent met digitaal toetsen aan de slag te gaan. Het is niet alleen bedoeld als naslagwerk, maar kennisdeling is ook een belangrijke doelstelling. Regelmatig worden interessante nieuwtjes gedeeld en er is ruimte voor vragen en tips bijvoorbeeld.

Het is opgebouwd als een cursus in Canvas. De modules op zijn ingedeeld aan de hand van de toetscyclus. Elke module stelt een fase voor in het toetsproces en is zo opgebouwd dat wordt gestart met een introductie waarbij de rollen en verantwoordelijkheden/activiteiten worden weergegeven op basis van een stappenplan. Vervolgens gaat elke module in op de praktische uitwerking ervan in de toetsapplicatie.

Standaard wordt elke docent die digitaal toetst aan deze Learning Community toegevoegd. Mocht je hier niet aan zijn toegevoegd, maar heb je hier wel interesse in? Stuur dan een mail naar digitoets-fgw@uva.nl.