Martijn Icks en Emily Hemelrijk

Afdeling: Geschiedenis en Europese Studies

Opleiding: BA Geschiedenis

Cursus: Oude Geschiedenis

Juni 2019– Oktober 2019

Werkvorm:  Flipping the Classroom                              Tool: TestVision

Voor het vak Oude Geschiedenis worden de studenten geacht zich basiskennis uit het handboek “Een kennismaking met de oude wereld” van De Blois/Van der Spek eigen te maken. Het gaat hierbij om historische feiten, jaartallen, namen en begrippen, maar ook om het begrijpen van de historische context en het vermogen dwarsverbanden te leggen. De handboekstof wordt deels in hoorcolleges behandeld, maar de studenten moeten zich deze vooral door zelfstudie eigen maken. Toetsing vindt plaats via een tussentoets en eindtoets, die beide worden afgenomen in TestVision. Ter voorbereiding konden studenten een online oefentoets maken. Studenten doorliepen de vragen altijd in dezelfde volgorde en kregen geen feedback op hun niveau. Het vragenbestand was tevens tamelijk beperkt en eenzijdig. Bij dit project is daarom gebruik gemaakt van:

  • Een reeks vragen van verschillende vraagtypen in TestVision, om studenten in staat te stellen om op effectieve wijze zelfstandig de benodigde kennis te verwerven.
Resultaten

De resultaten van de tussentoets wijzen uit dat studenten zich beter voorbereiden op de toetsing dan voorgaande jaren. De meerkeuze vragen waren aanzienlijk beter gemaakt dan de voorgaande jaren, er was ruim 10 procent verhoging in het slagingspercentage. Voor de open vragen waren geen verschillen op te merken.

Het project heeft de docenten geïnspireerd en aangezet tot het ontwikkelen van nieuwe vragen, waar zij structureel tijd voor vrij maken.

Meer informatie

   

Foto’s: Martijn Icks en Emily Hemelrijk

Foto achtergrond tegel: Giammarco Boscaro – www.unsplash.com

Zelf aan de slag?

Neem contact op met ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl

Interactieve digitale oefentoets handboekstof bij Oude Geschiedenis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *