… m.b.t. projectfinanciering

… m.b.t. trainingen

… m.b.t. audio en video

… m.b.t. projectfinanciering

Onderwijsinnovatie en het opschalen van succesvolle pilots met ICTO-tools kosten veel tijd en geld. Gelukkig zijn er mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten of financiering van een deel van het innovatie- of opschalingsbudget. Neem voor meer informatie contact op met icto-fgw@uva.nl.

Grassrootprojecten

Jaarlijks stelt de Expertisegroep Onderwijs van de UvA financiën beschikbaar voor de uitvoering van Grassroots; kleinschalige onderwijsinnovaties.
Heb je een idee voor het uitvoeren van een Grassroot? Het format voor het indienen van een voorstel is te downloaden via de Grassroot website.
Via deze site zijn ook de criteria te vinden waaraan een voorstel moet voldoen.

SURF innovatieprojecten

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De call for proposals staat nu open. Je kunt tot 16 december 2019 je projectvoorstel indienen. Meer informatie over deze “call for proposals” vindt je op de site van SURF.


…m.b.t. training

ICTO FGw biedt diverse trainingen en workshops aan. Heb je interesse in een onderwerp dat nog niet in de onderstaande lijst wordt genoemd? Neem dan contact op voor een cursus op maat.

Nakijken met Canvas

Tijdens de workshop Nakijken in Canvas op bespreken we de mogelijkheden die de twee nakijktools in Canvas bieden, wat de voordelen en valkuilen zijn van het gebruik van deze tools en hoe je de instellingen van deze tools kunt aanpassen naar je eigen voorkeur.

De workshop is op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met canvas-fgw@uva.nl.

Digitaal toetsen

Heb je belangstelling voor andere vormen van toetsing of wil je je oriënteren op het afnemen van digitale toetsen, dan kun je op aanvraag (eventueel samen met je collega’s) deelnemen aan een workshop digitaal toetsen. De workshop wordt op maat aangeboden.

Interesse? Neem contact op met de facultaire adviseur digitaal toetsen via digitoets-fgw@uva.nl.

Training Blended Learning (ABC-workshop)

In deze twee uur durende training werk je aan een (her)ontwerp van je cursus en krijg je concrete suggesties voor de inzet van online tools die bij jouw wensen en ontwerp passen. Hierdoor krijg je inzicht in de mogelijkheden om Blended Learning in te zetten binnen jouw onderwijs. De training is offline en heeft een praktische insteek. Je hebt alleen een vak nodig die je wil (her)ontwerpen. De training werkt het best als je het doorloopt met je programmateam. Een toevoeging zou zijn om ook een student mee te nemen die het vak ooit gevolgd heeft, of nog gaat volgen. Zo kan je ook inzichten opdoen vanuit studentperspectief. Het materiaal dat wordt gebruik bij deze training is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

De training is beschikbaar op aanvraag. Neem daarvoor contact op met team ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl.

Meer info over de training vind je hier.


Scholingsbijeenkomsten georganiseerd door andere FGw-afdelingen
Toetsdeskundigen

Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn drie toetsdeskundigen aangesteld om de kwaliteit van het toetsen binnen de faculteit te verbeteren en te waarborgen. De toetsdeskundigen zijn bereikbaar via goedtoetsen-fgw@uva.nl, of via hun persoonlijke e-mailadres:

Uitgebreide inhoudelijke en praktische informatie is te vinden op de UvA-brede site over toetsing.

Taalconsulenten

De faculteit heeft twee taalconsulenten die opleidingen en docenten adviseren over leerlijnen taalvaardigheid, het geven van feedback en het formuleren van eindtermen. De taalconsulenten zijn Hannah Kousbroek en Wilma Maljaars.

docenTENkamer

Deskundigen op het terrein van onderwijs, zoals de BKO- en SKO-deskundigen,  toetsdeskundigen, oud CoP-deelnemers en andere geïnteresseerden en gemotiveerden hebben met de ‘docenTENkamer’ (Teaching Exchange Network) een kennisplatform opgericht voor en door iedereen die zich met onderwijs bezig houdt. Via de interactieve website worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld en is te zien wat de vele mogelijkheden van kennisdeling en –verwerving zijn. Inzichtelijk wordt gemaakt over welke expertise anderen aan de faculteit beschikken en met welke vragen collega’s geconsulteerd kunnen worden. Naast het onderhouden van een interactieve website organiseert de docenTENkamer lezingen en de jaarlijkse onderwijsconferentie van de faculteit.Naar de docenTENkamer

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Zie de facultaire de A-Z-lijst voor meer informatie over de Basiskwalificatie Onderwijs van FGw.

Leergang Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Zie de facultaire A-Z-lijst voor meer informatie over de Leergang Senior Kwalificatie Onderwijs.

Community of Practice (CoP) voor docenten

De faculteit organiseert een aantal zogenaamde Community of Practice (CoP). In een CoP reflecteren deelnemers op de professionele praktijk met zelf ingebrachte casuïstiek of vraagstukken. Voorbeelden van onderwerpen die in eerdere CoP-groepen aan de orde zijn gekomen zijn: blended learning, leerstijlen en inspirerende werkvormen in het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de deelnemers van de Community. De Community of Practice wordt ondersteund door een procesbegeleider.


… m.b.t. audio en video

De UvA biedt audiovisuele voorzieningen voor onderwijsdoeleinden en ondersteuning bij het gebruik van deze voorzieningen in onderwijsruimtes.

Audiovisuele Dienst

De Audiovisuele Dienst is binnen de Universiteit van Amsterdam verantwoordelijk voor de audiovisuele voorzieningen in (bijna) alle college- en werkgroepzalen.

Je kunt bij de Audiovisuele Diensten op locatie terecht voor:

  • vragen over de audiovisuele voorzieningen in de onderwijszalen
  • uitleen van losse AV-apparatuur
  • oplossen van storingen met AV-apparatuur
  • voor advies over audiovisuele middelen en het projectmatig inrichten van onderwijs- en onderwijsgerelateerde ruimten met audiovisuele voorzieningen.

Naast het beheer van de vaste audiovisuele middelen in de collegezalen heeft de Audiovisuele Dienst ook de beschikking over laptops en losse audiovisuele middelen voor ruimtes binnen de Universiteit van Amsterdam zonder vaste AV-installatie.

Uitgelichte AV-middelen

Catchbox: draagbare microfoon

Logitech Spotlight: digitale presenter

Reserveren AV-middelen

Het reserveren van laptops en audiovisuele apparatuur (voor onderwijsdoeleinden, in de panden van de UvA) is in principe alleen mogelijk door medewerkers en is kosteloos. Daarnaast zijn er ook AV-middelen te reserveren voor niet-onderwijsdoeleinden.

Reserveren van AV-middelen, wijzigen en annuleren is mogelijk via de formulieren.

Om zeker te zijn dat je reservering op tijd verwerkt is, adviseren wij om minimaal 5 werkdagen voor de gewenste datum te reserveren.

Meer info? Kijk op de medewerkerssite van de A/V-diensten.
Website Audiovisuele Dienstverlening UvA FGw