ICTO FGw biedt diverse trainingen en workshops aan. Heb je interesse in een onderwerp dat nog niet in de onderstaande lijst wordt genoemd? Neem dan contact op voor een cursus op maat.

Nakijken met Canvas

Tijdens de workshop Nakijken in Canvas op bespreken we de mogelijkheden die de twee nakijktools in Canvas bieden, wat de voordelen en valkuilen zijn van het gebruik van deze tools en hoe je de instellingen van deze tools kunt aanpassen naar je eigen voorkeur.

De workshop is op aanvraag beschikbaar. Neem contact op met canvas-fgw@uva.nl.

Digitaal toetsen

Heb je belangstelling voor andere vormen van toetsing of wil je je oriënteren op het afnemen van digitale toetsen, dan kun je op aanvraag (eventueel samen met je collega’s) deelnemen aan een workshop digitaal toetsen. De workshop wordt op maat aangeboden.

Interesse? Neem contact op met de facultaire adviseur digitaal toetsen via digitoets-fgw@uva.nl.

Training Blended Learning (ABC-workshop)

In deze twee uur durende training werk je aan een (her)ontwerp van je cursus en krijg je concrete suggesties voor de inzet van online tools die bij jouw wensen en ontwerp passen. Hierdoor krijg je inzicht in de mogelijkheden om Blended Learning in te zetten binnen jouw onderwijs. De training is offline en heeft een praktische insteek. Je hebt alleen een vak nodig die je wil (her)ontwerpen. De training werkt het best als je het doorloopt met je programmateam. Een toevoeging zou zijn om ook een student mee te nemen die het vak ooit gevolgd heeft, of nog gaat volgen. Zo kan je ook inzichten opdoen vanuit studentperspectief. Het materiaal dat wordt gebruik bij deze training is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.

De training is beschikbaar op aanvraag. Neem daarvoor contact op met team ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl.

Meer info over de training vind je hier.

 

Scholingsbijeenkomsten georganiseerd door andere FGw-afdelingen
Toetsdeskundigen

Bij de Faculteit der Geesteswetenschappen zijn drie toetsdeskundigen aangesteld om de kwaliteit van het toetsen binnen de faculteit te verbeteren en te waarborgen. De toetsdeskundigen zijn bereikbaar via goedtoetsen-fgw@uva.nl, of via hun persoonlijke e-mailadres:

Uitgebreide inhoudelijke en praktische informatie is te vinden op de UvA-brede site over toetsing.

Taalconsulenten

De faculteit heeft twee taalconsulenten die opleidingen en docenten adviseren over leerlijnen taalvaardigheid, het geven van feedback en het formuleren van eindtermen. De taalconsulenten zijn Hannah Kousbroek en Wilma Maljaars.

docenTENkamer

Deskundigen op het terrein van onderwijs, zoals de BKO- en SKO-deskundigen,  toetsdeskundigen, oud CoP-deelnemers en andere geïnteresseerden en gemotiveerden hebben met de ‘docenTENkamer’ (Teaching Exchange Network) een kennisplatform opgericht voor en door iedereen die zich met onderwijs bezig houdt. Via de interactieve website worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld en is te zien wat de vele mogelijkheden van kennisdeling en –verwerving zijn. Inzichtelijk wordt gemaakt over welke expertise anderen aan de faculteit beschikken en met welke vragen collega’s geconsulteerd kunnen worden. Naast het onderhouden van een interactieve website organiseert de docenTENkamer lezingen en de jaarlijkse onderwijsconferentie van de faculteit.

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Zie de facultaire de A-Z-lijst voor meer informatie over de Basiskwalificatie Onderwijs van FGw

Leergang Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Zie de facultaire A-Z-lijst voor meer informatie over de Leergang Senior Kwalificatie Onderwijs

Community of Practice (CoP) voor docenten

De faculteit organiseert een aantal zogenaamde Community of Practice (CoP). In een CoP reflecteren deelnemers op de professionele praktijk met zelf ingebrachte casuïstiek of vraagstukken. Voorbeelden van onderwerpen die in eerdere CoP-groepen aan de orde zijn gekomen zijn: blended learning, leerstijlen en inspirerende werkvormen in het onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de deelnemers van de Community. De Community of Practice wordt ondersteund door een procesbegeleider.