Caroline Roset en Liesbeth Zack

Afdeling: Taal-, Cultuur- en Regiostudies
Opleiding: BA Arabisch / Midden-Oostenstudies
Cursus: Taalvaardigheid Arabisch 1 en 2
September 2018 – December 2018
Tool: Canvas Quizzes en Quizlet – Werkvorm: Flipping the classroom

In de modules Taalvaardigheid Arabisch (TV) 1 en 2 (propedeuse Arabisch) wordt gewerkt met een leerboek Egyptisch-Arabisch. De lessen in deze boeken zijn opgebouwd uit leesteksten gevolgd door een woordenlijst, grammatica-uitleg en oefeningen. De oefeningen werden door de studenten als huiswerk gemaakt na de grammatica-uitleg tijdens college en klassikaal besproken in het daaropvolgende college. In de praktijk bleekechter dat veel studenten de oefeningen niet maakten, waardoor het bespreken van het huiswerk veel tijd kostte. Ook bleek uit de evaluaties dat de studenten (veel) minder tijd besteedden aan zelfstudie dan zou moeten. Bovendien kostte de klassikale uitleg van de grammatica veel tijd, die de docenten beter konden gebruiken voor activerende werkvormen zoals conversatie. Hier komt bij dat we vanaf collegejaar 2018-2019 teruggingen van 10 uur college per week naar 7 uur. Om dit te verbeteren is bij dit project gebruik gemaakt van:

  • ‘Flipping the classroom’ en blended learning door middel van Canvas LMS. De grammatica-uitleg is (vereenvoudigd) in ‘quizzes’ opgenomen en wordt gevolgd door opdrachten. Studenten moeten die opdrachten (de ‘quizzes’) voorafgaand aan het college maken. Studenten krijgen punten door deel te nemen aan de quiz, dit telt mee voor het eindcijfer. De deadline per quiz is het moment waarop het college begint. Doordat studenten daardoor voorbereid op college komen, kan tijdens de colleges dieper worden ingegaan op de leerstof en blijft er meer tijd over voor conversatie. Het leerboek is behouden als referentiemateriaal en voor de teksten, gedetailleerde grammatica-uitleg en meer (dril-)oefeningen.
Resultaten

Studenten vonden het fijn om de online oefeningen te maken en het bood hen structuur. Ze waren beter voorbereid en daardoor werd efficiënter lesgeven. Dit project levert in de toekomst tijdwinst op, omdat het jaar na jaar ingezet kan worden en de lesstof niet meer tijdens het college behandeld hoeft te worden. De content kan gemakkelijk worden gecorrigeerd, geactualiseerd, ingekort of uitgebreid. Dit had niet zo geweest als er een ander lesboek als alternatief was aangeschaft.

Meer informatie

Foto’s: https://www.uva.nl/programmas/bachelors/arabische-taal-en-cultuur/docenten-aan-het-woord/docenten/docent-caroline-roset.html

https://www.uva.nl/programmas/bachelors/arabische-taal-en-cultuur/docenten-aan-het-woord/docenten/docent-liesbeth-zack.html

Foto achtergrond tegel: Monique Kooijmans

Zelf aan de slag?

Neem contact op met ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl

Flipping the Classroom bij Taalvaardigheid Arabisch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *