Christine Delhaye
Afdeling: Kunst- en Cultuurwetenschappen
Opleiding: BA Cultuurwetenschappen  Cursus:  Modetheorie en -geschiedenis
Februari 2019 – Maart 2019
Tool: Peerwise – Werkvorm: Ontwikkelen oefenvragen

De cursus ‘Modetheorie- en geschiedenis’  binnen het BA programma Cultuurwetenschappen is een vak dat populair is en studenten trekt vanuit verschillende disciplines binnen en buiten de faculteit. Er worden academische teksten bestudeerd, waarvan een aantal van een vrij hoog abstractieniveau is.  De wekelijkse  werkcolleges zijn bedoeld voor het bespreken van de opgelegde literatuur.  Dit deden de studenten tot voor kort  aan de hand van schriftelijke opdrachten.  Afgezien van een groepje uiterst gemotiveerde studenten, blijkt dat in de praktijk  een deel van de studenten de schriftelijke opdrachten vaak onvoldoende voorbereiden waardoor het rendement van de werkcolleges laag is en er soms een sfeer van irritatie ontstaat bij de studenten die zich wel erg inzetten. Gezien de verschillende disciplinaire achtergronden van de studenten is het soms ook lastig voor de docent om de voorkennis van studenten in te schatten. Het doel van dit project is door het creëren van een uitnodigende en activerende leercultuur de geschetste problemen te ondervangen. De opzet van het project was als volgt:

  • Studenten hebben zich voorbereid op de hoorcolleges door middel van het ontwikkelen van oefenvragen ten aanzien van de literatuur. De studenten ontwikkelden/plaatsen hun vragen in Peerwise. Tijdens de colleges maakten de studenten in groepen een quiz, bestaande uit de door medestudenten ontwikkelde vragen.
Resultaten

Een meerwaarde van het project was het inzicht dat het gaf in het niveau van de studenten. De ontwikkelde vragen lieten zien hoe studenten een tekst lezen en wat ze relevant vinden. Het gebruikte format van het beantwoorden van de quiz tijdens de colleges zorgde ervoor dat de studenten geactiveerd werden. Het is wel belangrijk studenten te instrueren hoe diepgang in quizvragen gebracht kan worden. Dat kan ook door middel van het stellen van open vragen, daarvoor kan de discussiepagina in Canvas gebruikt worden in plaats van Peerwise. Het was voor dit project niet noodzakelijk om Peerwise te gebruiken. Het programma is er met name op gericht dat studenten buiten de colleges vragen kunnen ontwikkelen en beantwoorden.

Meer informatie

Foto’s: Christine Delhaye

Foto achtergrond tegel: Canva.com

Zelf aan de slag?

Neem contact op met ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl

Student Generated Content: Ontwikkelen oefenvragen bij Modetheorie en -geschiedenis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *