ICT in het onderwijs FGw

ICT in het onderwijs (ICTO) van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) ondersteunt docenten, opleidingen en schools bij het verwezenlijken van hun ambities met betrekking tot onderwijsinnovatie in de breedste zin van het woord.

De primaire doelstelling van ICT in het onderwijs is het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, verlichten van de werkdruk onder docenten en het aanbieden van aantrekkelijk en flexibel onderwijs. ICTO FGw heeft een aantal vaste diensten, zoals het beheer van de digitale leeromgeving, digitaal toetsen en digitale feedback, maar werkt ook in een projectmatige setting aan onderwijsvernieuwingen die buiten deze dienstverlening vallen. Bijvoorbeeld de implementatie van een nieuwe digitale leeromgeving of het uitvoeren van de facultaire strategie voor Blended Learning.

Docenten, opleidingsdirecteuren, studenten en collega’s van diensten of andere faculteiten kunnen bij team ICTO van de FGw terecht voor:

  • advies over de inzet van ICT-tools voor het onderwijs;
  • hands-on ondersteuning van ICT-tools voor het onderwijs;
  • functioneel beheer van enkele systemen zoals een digitale leeromgeving, digitale toetsen en digitale feedback;
  • onderwijskundig advies op vak- of curriculumniveau;
  • expertiseontwikkeling en docentprofessionalisering;
  • advies over het aanvragen van projecten op het gebied van onderwijsinnovatie;
  • projectmanagement.