Functie:

Functioneel beheerder Canvas / medewerker ICT in het Onderwijs FGw

Takenpakket:

Binnen het ICTO bied ik ondersteuning aan docenten in het gebruik van de digitale leeromgeving Canvas en daaraan verbonden ICT-tools. Daarnaast zorg ik ervoor dat de inrichting van Canvas aansluit op de wensen van de faculteit.

Expertise:

Docenten informeren over de mogelijkheden van Canvas en onderwijskundige advies geven over de inrichting van Canvascursussen.

Achtergrond:

Bacheloropleidingen ‘Pedagogische Wetenschappen’ en ‘Onderwijskunde’.

Favoriete tool:

Feedbackfruits en Topdesk

Ambitie:
Toewerken naar een situatie waarin de meeste docenten weten wat er mogelijk is binnen Canvas en deze kennis inzetten bij het ontwikkelen van vakken. Digitale tools komen namelijk het beste tot hun recht als deze aansluiten bij concrete leerdoelen.