Bram Kempers en Sarah Randeraad

Afdeling: Kunst- & Cultuurwetenschappen
Meerdere opleidingen
Vak: Cultuurtheorie 1: Cultuur en samenleving
Februari- Maart 2018
Tool: FeedbackFruits – Werkvorm: Peerfeedback

Bij het vak Cultuur & Samenleving was behoefte aan meer interactie in en buiten de colleges met zowel de docent als de studenten onderling, als de leerstof. Om studenten meer met de leerstof aan de slag te laten gaan en de interactie te verhogen is ingezet op:

De opdrachten hielden verband met de thema’s van de colleges, om zo de studenten voor te bereiden op het tentamen en het werkstuk, meer feedback te laten ontvangen op hun werk en actieve participatie aan de hoorcolleges aan te sporen. 

Resultaten

Door peerfeedback toe te passen hebben de studenten elkaars opdrachten bekeken en gecontroleerd op basis van verschillende criteria. Studenten zijn daardoor actiever bezig gegaan met de leerstof. De docenten hebben inzicht gekregen in de interesses en ervaringen van studenten mbt moderne, actuele voorbeelden van cultuur en samenleving. Een geleerde les is dat als de opdrachten niet verplicht zijn,  ze door (een behoorlijk deel van) de studenten niet worden gemaakt.

Meer informatie

   

Foto’s: http://www.uva.nl/profiel/k/e/b.kempers/b.kempers en http://www.uva.nl/profiel/r/a/s.c.randeraad/s.c.randeraad.html

Foto achtergrond tegel: Jorn van Eck

Zelf aan de slag?

Neem contact op met ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl

Peerfeedback en activerende werkvormen bij Cultuur en Samenleving

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *