Jon Don en Tom Lentz

Afdeling: Neerlandistiek

Opleiding: Cognition, Language and Communication

September 2018 – Januari 2019

Werkvorm:  Digitaal portfolio

Tool: Canvas Modules

In het eerste jaar van de interdisciplinaire BA Cognition, Language and Communication ontwikkelt de student diverse zogenaamde ‘soft skills’ op het terrein van samenwerken, doorzetten, en leren reflecteren op het eigen handelen. Voor dat laatste is de afgelopen jaar gewerkt met een dagboek. Dat bleek een buitengewoon waardevolle manier om de studenten te laten reflecteren op hun sterktes en zwaktes, de voortgang die ze boekten in termen van planning, presentatievaardigheid, schrijfvaardigheid en andere onderzoeksvaardigheden. Door het individuele karakter van de soft skills is het lastig om duidelijke criteria te hebben waarmee zowel de waarmee we het dagboek kunnen beoordelen. Er was behoefte aan een of meer rubric(s) waarmee de dagboeken structuur kregen en op basis waarvan de studenten stimulerende feedback kregen. Bij deze pilot zijn rubrics opgesteld om de beoordeling van de dagboeken te verbeteren. Bij dit vak is tevens gebruik gemaakt van:

  • Een digitaal portfolio in de vorm van een module in Canvas:
    • waarmee studenten hun dagboek (privé) op een gemakkelijke manier mee kunnen opbouwen (bijv. door wekelijks een klein stukje te schrijven, maar ook links en mediabestanden in te plakken, zoals afbeeldingen en korte filmpjes, e.d.);
    • waarmee docenten feedback kunnen geven op het dagboek aan de hand van een aantal rubrics;
    • die ‘tailor-made’ is voor de vakken bij CLC, maar exporteerbaar is naar andere opleidingen.
Resultaten

De studenten zijn enthousiast over het reflecteren, waardoor ze bewuster zijn van wat ze leren in hun opleiding en hoe hen dat dient op de arbeidsmarkt zodra ze klaar zijn. De docenten zijn tevens tevreden over het portfolio. Een nieuwe lichting studenten test het portfolio in het studiejaar 2019-2010.

Handleidingen
Meer informatie

Foto’s: Jan Don en Tom Lentz

Foto achtergrond tegel: Canva.com

Zelf aan de slag?

Neem contact op met ICTO FGw via icto-fgw@uva.nl

Portfolio ‘Soft’ Research Skills

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *