09. Vereist Blended Learning dat ik een ICT-expert ben?

Nee. Hoe meer expertise je hebt, hoe meer mogelijkheden jij je kan voorstellen. Maar je kunt alle ondersteuning krijgen die je wilt, zowel op inhoudelijk als technisch en didactisch gebied. Neem gewoon even contact met ons op.

05. Is Blended Learning geschikt voor introductievakken met grote groepen?

In grote introductieklassen kunnen vormen van Blended Learning en activerende werkvormen studenten ondersteunen. Studenten kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan online oefeningen, online quizzen en andere activiteiten die frequentere feedback mogelijk maken. Zo kan je kleinschaligheid creëren in grote groepen studenten.

02. Is Blended Learning hetzelfde als online leren?

Blended Learning impliceert doorgaans een combinatie van online en face-to-face werkvormen en instructiestrategieën, terwijl bij online leren (ook wel eLearning genoemd) geen face-to-face contact voorkomt.

03. Wat zijn activerende werkvormen?

Activerend leren gaat o.a. over (de variatie in) werkvormen die aan studenten worden aangeboden en die van studenten een actieve bijdrage vragen aan het leerproces en hen aanzetten tot kritisch denken. Door studenten binnen een module meteen actief bij het

01. Is blended learning hetzelfde als het inzetten van ICT in onderwijs?

Dat is niet hetzelfde. Met blended learning worden onderwijsactiviteiten bedoeld die een systematische en betekenisvolle combinatie van face-to-face-interacties (offline) met online interacties zijn tussen studenten, docenten en onderwijsbronnen. Blended learning wordt ingezet als middel om de kwaliteit van het onderwijs