Activerend leren gaat o.a. over (de variatie in) werkvormen die aan studenten worden aangeboden en die van studenten een actieve bijdrage vragen aan het leerproces en hen aanzetten tot kritisch denken. Door studenten binnen een module meteen actief bij het leerproces te betrekken, bijvoorbeeld door tussentoetsen en andere actieve onderwijsvormen, wordt voorkomen dat studenten zich pas actief op de lesstof gaan richten aan het eind van een module, als zij tentamen moeten doen.

03. Wat zijn activerende werkvormen?
03. Wat zijn activerende werkvormen?