In colleges met kleinere groepen (en vaak op hoger niveau) kan de wisselwerking tussen Blended Learning en activerende werkvormen juist sterk tot uiting komen. De online interacties tussen studenten (en studenten en docenten) worden verbeterd door persoonlijke interacties in het klaslokaal.

06. Is Blended Learning geschikt voor kleine groepen vergevorderde studenten?
06. Is Blended Learning geschikt voor kleine groepen vergevorderde studenten?